•  
  Tisztelt Lakosság!


  A Katasztrófavédelem felhívja a figyelmet a halálos tűzesetek megelőzésére, 

  az kapcsolódó plakát, szóróanyag megtekinthető itt.
 • FIGYELEM!!!

  Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az
  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló rendelet, mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan.

  Külterületen, zártkerteken csak a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség
  engedélyével
  (kérelemhez csatolni kell a 3000 Ft-os illetékbélyeget)

  Belterületen Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az irányadó, mely szerint
  heti egy alkalommal csütörtökön 8.00-19.00 óráig

   lehet szabadtéren égetni
 •  
  ÉRTESÍTÉS


  2017. július 1-től Dr. Takács Ferenc fogorvos és asszisztense a pacsai rendelőben látja el a Pacsai fogorvosi Körzetet.

  Előzetes időpont egyeztetés 06/70-9070801 telefonszámon.

 •  
  Tisztelt Lakosság!

  Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2018. április 1-től a fogorvosi ügyelet Zalaegerszegen
  kizárólag szombat, vasárnap és ünnepnap 08-12 óráig vehető igénybe.

Szeretettel köszöntöm Önt Zalaigrice lakói nevében honlapunkon!

Horváth Gyöngyi vagyok, Zalaigrice polgármestere. Engedje meg, hogy rövid tájékoztatást adjak településünkről, remélve, hogy a kapott információk felkeltik érdeklődését lakóhelyünk iránt.

A „Zalaigrice” településnév egy bájos zalai falucskát idéz, segítőkész lakóival, rendezett környezetével.

A település története

Hivatalosan először 1251-ben említik a települést, a pacsai nemesek birtokaiként, a többi az igricieké. Akkoriban királyi mulattatók lakták a települést. A kettő szétválasztása történt meg az 1252-es határjáráson, amelyen királyi megbízott is részt vett, ezért is maradt fent feljegyzés. Az régPacsával, Lei falu határos volt ngyellel és Rokolyánnal is. Lengyel és Rokolyán mára már nem létező települések, de Szentpéterúr határában 1-1 dűlő őrzi nevüket. A mai zalaigricei temetőben terült el az Árpád-kori templom és valószínűsíthetően annak környékén terült el a középkori Zalaigrice, amit bizonyít a temető környékén fellelt cserépdarabok.

A falu határának birtoklásáért sokáig viták folytak, különböző földesurak szerették volna magukénak tudni. A település környéke a török hódoltság idején elnéptelenedett, s 1574-ben hódoltság alá kerül. Az 1600-as évek végén kápolnáját felégették. 1750-ben Zalaigrice közigazgatásilag Szentpéterúrhoz tartozott. Ekkoriban a település lakosságát 80 hold szántó, 20 hold tölgyerdő és néhány hold rét tartotta el, a falu többi birtokát járhatatlan mocsár borította.

1785-ben 196-an lakták a települést és 27 ház volt a faluban. 1910-re a lakosság lélekszáma megduplázódott és az 1960-as években már az ötszázat is elérte.

Jelenünkről

Zalaigrice napjainkban, 135 lelket számláló település. Településünk a megye szívében fekszik. A dimbes-dombos táj, zöld legelő, a sűrű érintetlen erdők, és az idilli környezetben elterülő pacsai tó kiváló kikapcsolódási, kirándulási lehetőségekkel kecsegtetnek az ide látogatók számára.

Kedves Érdeklődő!

Kérem, látogasson el Zalaigricére, győződjön meg személyesen településünk természetes szépségéről és az itt élő emberek kedvességéről, vendégszeretetéről. Vegyen részt programjainkon a januártól-decemberig tartó ünnepségek, felvonulások, bálok mulatságok, egyéb rendezvények várják Önt és kedves családját, barátait Zalaigricén.

Szeretettel várjuk
Horváth Gyöngyi
polgármester