Képviselő Testület

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai

A képviselőtestület tagjainak száma 5 fő. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján tagja a testületnek

Polgármester
Horváth Gyöngyi   8761 Zalaigrice, Pacsai u. 6.

Alpolgármester
Szabó Ágota Anna   8761 Zalaigrice, Fő u. 41.

Testületi tagok
Vass Tünde   8761 Zalaigrice, Pacsai u. 5.
Tömpe Rudolf   8761 Zalaigrice, Fő u. 30.
Horváth Ferenc   8761 Zalaigrice, Fő u. 21

Kültagok:
Seffer Jánosné   8761 Zalaigrice, Új u. 4.
Pálfiné Varga Júlianna   8761 Zalaigrice, Rádói u. 2.