Képviselő Testület

Zalaigrice Község Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai

A képviselőtestület tagjainak száma 5 fő. A polgármester a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) alapján tagja a testületnek

Polgármester
Horváth Gyöngyi   8761 Zalaigrice, Pacsai u. 6.

Alpolgármester
Tunkel Viktória 8761 Zalaigrice, Fő u. 39.

Testületi tagok
Hordós Anita 8761 Zalaigrice, Pacsai u. 8.
Szabó Ágota Anna 8761 Zalaigrice, Fő u. 41.
Tunkel Eszter 8761 Zalaigrice, Pacsai u. 7.

Zalaigrice Község Önkormányzatának Ügyrendi Bizottsága

Hordós Anita elnök 8761 Zalaigrice, Pacsai u. 8.
Tunkel Eszter alelnök 8761 Zalaigrice, Pacsai u. 7.
Szabó Ágota Anna 8761 Zalaigrice, Fő u. 41.
Seffer Jánosné   8761 Zalaigrice, Új u. 12.
Vass Anita 8761 Zalaigrice, Fő u. 20.